Maatregelen tegen overlast fietsen rond veerterminal en Loodsenpad

Na een wijziging van de APV in september 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders op 24 november 2020 besloten een aanwijzingsbesluit vast te stellen om de overlast van te lang en verkeerd geparkeerde fietsen bij en rond de terminal en het Loodsenpad te beperken.

Op grond van het aanwijzingsbesluit dat is gebaseerd op artikel 5:12 van de APV Vlieland is het verboden om fietsen (en bromfietsen) buiten de rekken te plaatsen en langer dan drie weken te laten staan.

Recent zijn op de genoemde locaties de bijbehorende verkeersborden geplaatst.

Binnenkort zal worden overgegaan tot handhaving van de ingestelde maatregelen. Dat zal in eerste instantie gebeuren via het waarschuwen van de eigenaar van het rijwiel of brommer met speciaal daarvoor bestemde stickers. Als de verkeerd of te lang geplaatste fietsen daarna toch blijven staan zullen ze daadwerkelijk worden verwijderd. De waarschuwing zal gaan via speciaal daarvoor bestemde stickers.

Overigens kunnen fietsen en bromfietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren op grond van bovengenoemd artikel 5:12 zonder verdere aankondiging worden verwijderd.