Mountainbikeroute

Dit item is verlopen op 17-03-2019.

Sinds vorige week staan er in het bos rondom het dorp paaltjes die de voorgenomen mountainbike (MTB) route markeren. De MTB route is een initiatief van het Toeristisch Platform Vlieland, waarin ondernemers, diverse toeristische organisaties, de Gemeente Vlieland en Staatsbosbeheer samenwerken. Een werkgroep van het TPV bereidt de aanleg voor.


Naar aanleiding van de paaltjes zijn meerdere opmerkingen ontvangen over de route en is besloten de aanleg van de definitieve route enige tijd uit te stellen. Hierdoor is er de mogelijkheid om overige opmerkingen de komende tijd te melden.  Ook organiseren we binnenkort een inloopmoment voor eilanders om opmerkingen met ons te bespreken. Via Uit het Kastje zult u hiervoor worden uitgenodigd. De aankondiging zal ook via Chainels worden verspreid voor ondernemers en verenigingen. Uiteindelijk moet er straks een route liggen die zoveel mogelijk naar ieders wens is.

De wens om een MTB route aan te leggen is al opgenomen in het toeristisch beleid “Natuurlijk Vlieland” dat in 2014 is vastgesteld door de Raad. Het project speelt dan ook al sinds 2016. De afgelopen jaren zijn meerdere informatie- en inspraakmomenten georganiseerd, waaronder een inloopmiddag op zaterdag 26 november 2016. Een verslag hiervan is via “Uit Het Kastje” en de site van de gemeente gepubliceerd. De kaart van de route heeft ook op het gemeentehuis ter inzage gelegen. Hierna is besloten om het traject met betrekking tot de mountainbike-route verder in te gaan.

De route is bedoeld om het mountainbiken op Vlieland in banen te leiden. Het is een recreatieve route, die niet commercieel geëxploiteerd gaat worden. Het beheer en onderhoud moet in handen komen van een op te richten vereniging. In de bijlage kunt u de voorgenomen route nog eens bekijken. Hierop zal nog een klein aantal wijzigingen plaatsvinden,  want deels loopt de getekende route over ruiterpaden en dat willen we voorkomen. Opmerkingen kunt u mailen naar j.lichtenberg@vlieland.nl  of melden tijdens het nader aan te kondigen inloopmoment.