Nieuw maaibeleid

Dit item is verlopen op 18-06-2019.

De gemeente Vlieland beheert op verschillende plaatsen wegbermen en gazons, taluds en dijken. De meeste daarvan worden regelmatig gemaaid. We doen dat om de verkeersveiligheid te garanderen, omdat we dat mooi vinden, om een goede grasmat in stand te houden of om te voorkómen dat bomen en struiken de doorgang belemmeren.

Het huidige maaibeleid hebben we eens onder de loep genomen. Duurzaamheid, biodiversiteit en burgerparticipatie vragen om aanpassingen van het al vele jaren gehanteerde beleid van deze gemeente. Daarnaast vragen ook de (kosten van) personele inzet en het brandstofgebruik ons kritisch te kijken naar dit beleid.

Dat betekent dat we de maaimachine zo min mogelijk inzetten. Inzet van de maaimachine brengt namelijk kosten met zich mee (brandstof, menskracht, afschrijving, verwerken of afvoeren van maaisel) en vergroot de CO2-uitstoot. Bovendien bevorderen we de biodiversiteit eerder met bloeiende bermen dan met kort gemaaid gras. Deze uitgangspunten tellen bij al onze maaiwerkzaamheden mee. We maaien dus minder vaak en later in het jaar. Dat geldt zowel in het dorp als daarbuiten.

Wat verwachten we van u? We verwachten medewerking en begrip. Medewerking in de zin van: daag ons uit om het groen in het dorp op een andere manier te beheren, een manier die de biodiversiteit ten goede komt. Begrip in de zin van: wen er aan – net als wij! – dat de bermen er misschien wat rommeliger uitzien, maar wel een toevluchtsoord zijn voor insecten en andere dieren. De bermen zullen niet ineens veranderen in ware bloemstroken. Dat zal even duren. Geef ons die tijd. Over 5 jaar zullen we het gevoerde beleid weer eens onder de loep nemen en kijken wat het ons heeft gebracht.

Meer lezen? Lees het Maaibeleid 2019-2024 op de website van de gemeente.