Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 1 juli 2020

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân  maakt bekend dat zij heeft vastgesteld de  “ Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 1 juli 2020”.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 30 juni 2020 treedt op 1 juli 2020 uur in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl  en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 30 juni 2020.

De plaatsvervangend Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

mr. drs. J.A. de Vries