Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 26 maart 2020

Op 26 maart 2020 is een nieuwe noodverordening door de voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân vastgesteld. Met deze noodverordening wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die de afgelopen periode door het kabinet zijn afgekondigd. Door de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân zijn onder meer de politie en toezichthouders van de gemeente aangewezen als diegenen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de noodverordening. 
De formele bekendmaking  en de tekst van de verordening en het aanwijzingsbesluit zijn hier terug te vinden.