Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân verlengd

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 2 april 2020” is vastgesteld. De noodverordening treedt onmiddellijk na bekendmaking in werking.
De verordening is hier terug te lezen.

Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio Fryslân en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.