Noodverordening van kracht

Op 16 maart 2020 is een noodverordening door de voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân vastgesteld. Met deze noodverordening wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die de afgelopen dagen door het kabinet zijn afgekondigd. Door de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân zijn onder meer de politie en toezichthouders van de gemeente aangewezen als diegenen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de noodverordening. 

Het biedt gemeenten een wettelijk kader om handhavend op te kunnen treden in het geval de afgekondigde maatregelen in het kader van de openbare orde en veiligheid of beperking van het gevaar niet worden nageleefd.
Sybrand Buma, voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân, legde op 17 maart 2020 op Omrop Fryslân uit waarom de noodverordening is ingesteld.

De verordening is hier terug te lezen.