Opening waterroute Vlieland

opening waterroute vlieland

Op woensdag 15 juni was de feestelijke opening van de Waterroute Vlieland. De Waterroute is een wandel-, fiets- en buitensportroute langs acht bijzondere waterlocaties op het eiland. De gebruikers worden door een unieke combinatie van educatie, sport en recreatie uitgedaagd om water en de natuur op een nieuwe manier te beleven en hun bewustzijn rond water te vergroten. 

Er waren diverse sprekers van onder andere de VVV, Staatsbosbeheer, het Wetterskip, Lab Vlieland en Vitens. Uiteindelijk werd er geproost met een glas Vlielands water waarvan iedereen een slok door de mond liet rollen alvorens het weer terug te geven aan de Vlielands natuur. Over 30 jaar zal dit water weer als drinkwater uit de Vlielandse waterleiding vloeien.

Kijk hier voor meer informatie over de Waterroute Vlieland.