Oproep Waddenburgemeesters

In een brief van 4 april aan de voorzitters van de Veiligheidsregio’s Fryslân en Noord Holland hebben de burgemeesters van de vijf Waddeneilanden gepleit voor het zo spoedig mogelijk openstellen van de terrassen, met inachtneming van de anderhalve meter-maatregel.

Dit met de bedoeling om de verspreiding van de toeristen op het eiland beter te kunnen reguleren. Daarnaast is in de brief gepleit voor het vaccineren van álle inwoners van de Waddeneilanden van 18 jaar en ouder. Dit om het risico voor de eilanders op besmetting door de vele toeristen die de eilanden bezoeken, te verkleinen.