Plaatsen terrassen en uitstallingen in de Dorpsstaat

Dit item is verlopen op 25-10-2019.

Een deel van de in de Dorpsstraat gevestigde bedrijven kan alleen bevoorraad worden via de Dorpsstraat.
Met de vervoerders zijn afspraken gemaakt over de tijden dat de bevoorrading plaats kan vinden.
Het is voor de vervoerders van groot belang dat ze hun werk goed en efficiënt kunnen doen.
Het blijkt dat de vervoerders maar ook overige weggebruikers regelmatig hinder ondervinden van op de openbare weg geplaatste uitstallingen zoals reclameboren, terrasmeubilair of andere goederen.

 

In het bij de APV Vlieland  behorende beleidsdocument “nadere regels uitstallingen en terrassen” zijn de voorschriften opgenomen voor het plaatsen van de terrassen en uitstallingen in de Dorpsstraat. Eén van de belangrijkste voorschriften is de bepaling dat alleen de “grijze steentjes” gebruikt mogen worden voor het plaatsen van roerende zaken waaronder terrassen.
Het document is overigens terug te vinden op de website (https://bestuur.vlieland.nl/vlieland-bestuur-en-organisatie/publicaties).

Wij verzoeken de ondernemers die uitstallingen voor hun bedrijf plaatsen met klem de hiervoor geldende regels in acht te nemen.
Overigens zullen de boa’s ondernemers hier op aanspreken en indien nodig handhavend optreden.

Verkeerd geplaatste uitstallingen die overlast, hinder of gevaar opleveren voor de weggebruikers kunnen in verband met de verkeersveiligheid zonder nadere aankondiging door de gemeente worden verwijderd.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking.