Regelgeving vissen op zeebaars

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft ons geïnformeerd over de maatregelen rondom het vissen op zeebaars. Door de onderhandelingen (onder andere over visserij) tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk zijn er nu regels afgesproken tot en met 31 juli 2021.

gerichte visserij op zeebaars met recreatief staand want niet toegestaan

Tot en met 31 juli 2021 (en waarschijnlijk ook voor de rest van het jaar) geldt een verbod op het vangen en behouden van zeebaars. Dit betekent dat een gerichte recreatieve visserij op zeebaars met staand want niet is toegestaan. Ook eventueel bijgevangen zeebaars mag volgens deze landelijke regels niet worden behouden (en dus meegenomen).

Eilanders mogen wél blijven vissen met een staand wantnet. Wilt u dit doen? Dan bent u verplicht dit te melden bij de gemeente. Een melding is een jaar geldig en kunt u gemakkelijk online doen.

visserij op zeebaars met hengel beperkt toegestaan

In de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2021 geldt een ‘bag limit’ van twee zeebaarzen per dag voor zeebaars gevangen met een hengel. Dit betekent dat er in die periode per sportvisser maximaal twee zeebaarzen per dag mogen worden meegenomen. Deze zeebaarzen moeten wel voldoen aan de gestelde minimummaat van 42 cm.

De maatregelen voor de periode ná 31 juli 2021 zijn nog niet bekend. De verwachting is dat deze hetzelfde blijven als in 2020. Zodra wij meer horen, berichten wij daar uiteraard over.

Waddeneilanden schreven brief aan ministerie van LNV

De gezamenlijke Waddeneilanden stuurden vorig jaar een brief aan het ministerie met het verzoek vissen op zeebaars weer toe te staan voor recreatieve staand wantvissers. De Waddeneilanden zien deze vorm van vissen als cultuurhistorisch gebruik. Zulke gebruiken moet je koesteren. Daarnaast benadrukten de Waddeneilanden dat het recreatief vissen in perspectief moet worden gezien. Er zijn slechts weinig vissers actief.

Het gaat nog steeds niet erg goed met het Europese zeebaarsbestand. Daarom heeft het ministerie besloten de maatregelen uit 2020 voort te zetten in 2021. Wij zijn tevreden dat in elk geval het vissen met een recreatief staand wantnet blijft toegestaan.