Regels parkeren in de Dorpsstraat

De Dorpsstraat is alleen toegankelijk voor voertuigen die zijn voorzien van een geldige A-ontheffing of voor bedrijven van de wal met een tijdelijke (T-) ontheffing die ook geldig is voor de Dorpsstraat. Ook dan geldt er echter een parkeerverbod.

Het voor korte tijd parkeren is alleen toegestaan voor laden en lossen.

Het parkeren van voertuigen in verband met het uitvoeren van werkzaamheden valt niet onder laden en lossen en is dus niet toegestaan. Slechts bij hoge uitzondering, als een voertuig nodig is om werkzaamheden te kunnen uitvoeren, mag deze in de nabijheid van de “klus” worden geparkeerd. Er zal de komende tijd worden toegezien op het naleven van het parkeerverbod voor de Dorpsstraat en bij het herhaaldelijk overtreden ervan zal zo nodig de A-ontheffing of T-ontheffing van rechtswege worden ingetrokken.