Renovatie Bokkendal door Vitens

Dit item is verlopen op 21-07-2019.

Vitens renoveert komend najaar het waterwingebied Bokkendal. De waterwinputten en leidingen in het Bokkendal worden verwijderd en opnieuw aangelegd. Voor de drinkwatervoorziening op Vlieland heeft dit geen gevolgen.

Vitens levert drinkwater op Vlieland. Dit doen we door water op te pompen uit de zoetwaterbel onder Vlieland. Dit water wordt gezuiverd op Vuurboetsduin en via het leidingnet aan alle gebruikers op Vlieland geleverd. Het oudste Winveld van Vlieland is het Bokkendal. Sinds de jaren 1950 wordt hier water gewonnen. In de loop van de tijd zijn er winputten toegevoegd en is de locatie stukje bij beetje vernieuwd. Inmiddels is het echter weer tijd voor een nieuwe renovatieslag.

De komende renovatie start in september 2019. Voor het paasweekend 2020 (12 april 2020) zijn de werkzaamheden afgerond. Er wordt tijdens deze werkzaamheden geen water gewonnen in het Bokkendal. De productie van drinkwater wordt in deze periode overgenomen door de andere winlocaties. Dit levert geen verandering op van waterdruk of -kwaliteit. Het drinkwaterverbruik ligt in de winter lager dan in de zomermaanden. Vandaar dat de werkzaamheden in winterperiode worden uitgevoerd.

Bij de start van de werkzaamheden wordt het werkterrein afgezet met faunaschermen. Dit zijn lage schermen die moeten voorkomen dat zandhagedissen het gebied als winterverblijf gebruiken. Vervolgens worden er nieuwe winputten geboord. Na deze boorwerkzaamheden worden de bestaande leidingen verwijderd. Hierna worden er nieuwe leidingen aangelegd.

Door deze werkzaamheden kan Vitens de komende jaren weer zonder storingen drinkwater produceren uit het Bokkendal. Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met René Nijmeijer van Vitens op 06 - 5793 5989, of via rene.nijmeijer@vitens.nl