Rijkwaterstaat presenteert nieuwe alternatieven voor de verbetering van de Waddenzeedijk op Vlieland

Dit item is verlopen op 14-12-2018.

Stand van zaken Dijkversterking Vlieland

Tijdens de verkenningsfase is naar de beste oplossing voor de dijkversterking gezocht, het voorkeursontwerp. Het ontwerp met de golfmuur zou voor besluitvorming aan de stuurgroep worden voorgelegd. Door nieuwe ontwikkelingen lijkt een alternatief ontwerp zonder de golfmuur ook haalbaar.

Inloopmiddag en dijkavond

De drie alternatieven en de aanpassing van het binnentalud willen wij graag aan u voorleggen tijdens de inloopmiddag en dijkavond op 13 december.

Datum: Donderdag 13 december

Inloop: 13:00-18:00

Plenaire presentatie: 19.30 – 21:00 uur

Locatie: Badhotel Bruin

Dorpsstraat 88, Vlieland