Rook- en stookverbod nog steeds van kracht

Het rookverbod dat per 18 april 2020 is ingesteld door het college van burgemeester en wethouders, op grond van artikel 2:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlieland (APV 2011), is nog steeds voor onbepaalde tijd van kracht. In en binnen 30 meter van bos-, duin- of veengebied mag niet worden gerookt of vuur gestookt.