Rookverbod van kracht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van artikel 2:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlieland (APV 2011) een rookverbod ingesteld vanaf zaterdag 18 april 2020. Dit in verband met de droogte van de afgelopen periode en de te verwachten droogte voor de komende tijd. Het verbod geldt vooralsnog voor onbepaalde tijd.

Het rookverbod geldt in of binnen een afstand van 30 meter van de bossen, op heide of veengronden en in de duingebieden. Naast dit rookverbod geldt er ook een verbod tot het stoken van vuren in bovengenoemde natuurgebieden.