Samenwerking scholen Vlieland en Terschelling verbetert leefbaarheid op de eilanden.

Dit item is verlopen op 25-09-2020.

Afgelopen woensdag was de feestelijke opening van een tweejarige pilot, de samenwerking tussen de scholen De Jutter op Vlieland en ‘t Schylger Jouw op Terschelling. 

Er is een bootverbinding tussen Vlieland en Terschelling gerealiseerd voor een aantal leerlingen van De Jutter, waardoor zij voor hun onderwijs niet naar de wal hoeven. Drie leerlingen volgen het examenprogramma D&P op ’t Schylger Jouw.

De invoering van de vmbo-profielen in 2016, waarvoor De Jutter op basis- en kaderniveau geen licentie heeft, is voor De Jutter aanleiding geweest om de samenwerking met Terschelling te zoeken.

Dankzij de ondersteuning van de provincie, ondernemers en de beide gemeenten is deze samenwerking en de bootverbinding tot stand gekomen.

Ook voor ondernemers, de notaris, logopedist, verloskundige, boswachters en ambtenaren kan de verbinding een uitkomst zijn. De komende weken wordt met verschillende partijen gesproken over behoeften en initiatieven om de leefbaarheid op beide eilanden te verbeteren.