Samenwerkingsovereenkomst uitbreiding elektrisch laadnetwerk personenauto's

Op 22 juli heeft wethouder Elsje de Ruijter namens de gemeente Vlieland de samenwerkingsovereenkomst van Friese gemeenten ondertekend, voor gezamenlijke uitbreiding van het elektrisch laadnetwerk voor elektrische personenauto’s in de openbare ruimte.

Het doel is om vóór eind 2023 700 publieke laadpalen toe te voegen aan het bestaande laadnetwerk in de provincie Fryslân. Gewoonlijk heeft zo’n laadpaal twee laadpunten. Een volledig netwerk van openbare laadpunten zorgt ervoor dat elektrisch rijden voor iedereen mogelijk wordt. Veruit de meeste laadpalen in Fryslân zijn privaat eigendom.

Het is een belangrijke stap naar een volledig dekkend laadnetwerk voor de provincie Fryslân dat de komende jaren verder uitgebreid gaat worden. De samenwerkingsovereenkomst is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

De NAL is onderdeel van het Klimaatakkoord. Daarin staat dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn.

Op autoluw Vlieland met een bescheiden wagenpark betekent deze samenwerking dat het elektrisch laadnetwerk op Vlieland wordt uitgebreid met twee openbare laadpunten.