Staand want vissen Noordzeekust

Dit item is verlopen op 21-01-2020.

Ook voor 2020 is het voor inwoners van Vlieland weer mogelijk om met staand want te vissen aan de Noordzeekust, omdat het gaat om historisch of van oudsher bestaand gebruik.

De voorwaarden om te kunnen vissen met staand want zijn:

 1. dat het een vistuig betreft
 1. met een maaswijdte van tenminste 110 millimeter, gestrekt gemeten
 2. dat niet uit meerdere lagen netten bestaat
 3. dat bestaat uit enkeldradig garen
 4. met een lengte van ten hoogste 50 meter, gemeten langs de bovenpees van het net
 5. met een hoogte van ten hoogste 110 centimeter, gestrekt gemeten
 1. dat het net wordt verankerd aan de bodem, waarbij de bovenpees ten hoogste 65 centimeter boven de bodem aan de verankering wordt bevestigd
 2. dat het net wordt geplaatst tussen de hoog- en laagwaterlijn
 3. dat het vistuig tenminste eenmaal per etmaal wordt geïnspecteerd en degene die vist bij de gemeente waar de visserij plaatsvindt in voorkomend geval opgave doet van de aantallen gevangen bruinvissen en de plaats waar deze zijn gevangen
 4. dat de netten moeten worden gemerkt met het registratienummer dat u van de gemeente krijgt
 5. dat de regels die gelden op grond van de APV over het rijden op het strand onverkort van kracht blijven.

Visserij op zeebaars met recreatief staand toegestaan onder voorwaarden
Eind december 2019 maakte het Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit de nieuwe wetgeving rondom de visserij op zeebaars bekend. Voor recreatief staand want geldt vanaf 2020 een jaarrond verbod op het vangen en behouden van zeebaars.

Visserij op zeebaars met hengel beperkt toegestaan
Voor de recreatievisserij op zeebaars geldt voor de periode 1 januari tot en met 29 februari 2020 en van 1 december tot en met 31 december 2020 een ‘catch-and-release’-verplichting; alle gevangen zeebaarzen moeten in deze perioden worden teruggezet. In de periode 1 maart tot en met 31 november 2020 geldt er een ‘bag limit’ van twee zeebaarzen per dag. Dit betekent dat er in die periode per sportvisser maximaal twee zeebaarzen per dag mogen worden meegenomen; deze zeebaarzen moeten wel voldoen aan de gestelde minimummaat van 42 cm.

Registreren kan via onze website www.vlieland.nl (typ in het zoekscherm ‘Staand want vissen’). Voor informatie kunt u zich op kantooruren melden bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, tel. 0562-452707.