Subsidie-aanvraag Streekwerk 1e tender start 10 januari

Dit item is verlopen op 03-02-2022.

Heb jij een goed idee voor een project op Vlieland?

Eilanders met een goed idee om de leefbaarheid op hun eiland te verbeteren, kunnen van 10 januari tot en met 3 februari 2022 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is voor deze 1e tender 1,3 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân.

Fan ûnderen op
Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Om inspiratie op te doen kunnen initiatiefnemers een kijkje nemen op “Projecten in beeld” op de website van de provincie. Adviescommissies met betrokken inwoners van de regio’s beoordelen de projectaanvragen op draagvlak, continuïteit, samenwerking, empowerment, ecology en uniciteit.

Streekwurk
Initiatiefnemers kunnen voor het delen van hun ideeën, het opstellen van een projectplan en hulp bij de subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk. Belangrijk is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. Kijk voor meer informatie op Iepen Mienskipsfûns | Fryslan.