Subsidie 'Frisse Start is verlengd!

Draait uw organisatie op vrijwilligers? Organiseert u een activiteit voor en door eilanders om uit de corona-dip te komen? Speciaal voor culturele en maatschappelijke organisaties die draaien op vrijwilligers is er de tijdelijke subsidie 'Frisse start na corona'. Deze is nu verlengd tot 1 juli 2022.

De gemeente geeft subsidie aan allerlei activiteiten en plannen die helpen om het eilander leven weer op gang te brengen. U bepaalt zelf of u uw idee aan ons voorlegt.

Voorbeelden zijn:

•     Activiteiten en ideeën die de leefbaarheid op het eiland verbeteren

•     Activiteiten die ervoor zorgen dat inwoners actief betrokken zijn bij hun wijk of dorp

•     Culturele activiteiten of cursussen voor uw leden of de inwoners van het eiland

Voorwaarden

•     De subsidie is alleen bestemd voor het dekken van kosten voor de betreffende activiteit. Het is mogelijk om werkuren van vrijwilligers ten behoeve van het project als kosten op te voeren, voor een bedrag van € 10,80 per persoon per uur.

•     U gebruikt de subsidie niet om eten, drinken, reis- of verblijfskosten van de organisatie of deelnemers aan de activiteiten te betalen

•     De activiteit vindt plaats in vóór 1 juli 2022

•     Wij behandelen de aanvragen in volgorde van binnenkomst

•     De activiteit is vóór en dóór eilanders

Alle typen culturele en maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk, die draaien op de inzet van vrijwilligers kunnen een aanvraag indienen. Zoals muziekverenigingen, buurt- of dorpshuizen, gezelligheidsverenigingen en culturele organisaties.

               

Aanvragen          

Stuur de volgende bijlagen mee bij uw aanvraag:

•     Omschrijving van de activiteit

•     Financieel overzicht van de activiteit of het plan, met een overzicht hoe in de kosten voldaan zal worden. Geef hierin ook aan of u een bijdrage in de kosten krijgt van andere organisaties en hoeveel u zelf bijdraagt

Na uw aanvraag

U hoort binnen 6 weken of u subsidie krijgt. Wij nemen contact met u op als we meer informatie nodig hebben. Na afloop van de activiteit laat u ons weten dat de activiteit heeft plaatsgevonden, voorzien van een kort verslag en beeldmateriaal. Dit beeldmateriaal kan door de subsidiegever gebruikt worden voor publicatie. Door het indienen van het materiaal geeft u hier toestemming voor.

Op www.overheid.nl vindt u de tekst van de subsidieregeling.