Subsidies uit het IMF voor projecten op Vlieland, eerste tender

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 13 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er ruim 191.762 euro naar leefbaarheids-projecten op de Friese eilanden. Voor Vlieland zijn er subsidieaanvragen gehonoreerd voor de volgende projecten:

Waterroute Vlieland

De waterkringloop op Vlieland wordt op een unieke manier in beeld gebracht. Via een route naar keuze met verschillende afstanden, kan men al wandelend, fietsend of op andere sportieve wijze zien hoe op Vlieland met water wordt omgegaan. Vlieland is het enige Friese Waddeneiland met een eigen zoetwaterbubbel en voorziet zelfstandig in het drinkwater. Tijdens de route worden Vlielanders en eilandbezoekers op een spannende en leuke manier uitgedaagd om een nieuw perspectief op water te ontdekken. Namelijk door een combinatie van fysieke inspanning, het bedienen en leren begrijpen van een waterinstallatie en verhelderende en verdiepende kennis en bewustzijn. Een creatief plan om mensen te bewegen en tegelijkertijd anders te laten kijken, denken en doen met water.

De totale projectkosten bedragen 224.339 euro.

Vanuit het IMF wordt 72.939 euro subsidie bijgedragen.

Licht- en geluidsinstallatie sportcomplex Flidunen

Het zwembad, de sporthal en ook de fitnessruimte krijgen een nieuwe licht- en geluidsinstallatie om Flidunen aantrekkelijker te maken voor jong en oud. Er worden veel nieuwe (sport)activiteiten ontwikkeld en bestaande activiteiten krijgen een nieuw jasje. Flidunen timmert zo aan de weg om de Vlielanders en haar bezoeker weer een mooie plek te bieden om lekker in beweging te komen.

Investering: € 63.000

Subsidie: € 25.200

Energieneutrale koffie en thee op Vlieland

Bewoners en bezoekers van Vlieland kunnen binnenkort genieten van duurzaam geproduceerde koffie en thee. De koffiebranderij op het eiland brandt de groene bonen op energie afkomstig van zonnepanelen. De thee, bestaande uit kruiden van het eiland, wordt gedroogd met de restwarmte. Bijzonder is ook dat de producten worden verpakt in composteerbaar materiaal. De restproducten gaan naar andere ondernemers op het eiland die duurzaam en innovatief bezig zijn met het kweken van oesterzwammen.

Investering: € 25.091

Subsidie: € 10.000

Oesterzwammen kweken op Vlieland

In een bunker op de Vuurboetsduin komt een oesterzwamkwekerij met gebruik van koffiedik. Dit restafval dat nu niet afgevoerd hoeft te worden naar de vaste wal is een ideale grondstof. Daarnaast wordt onderzocht welke duurzame producten nog meer te maken zijn van koffiedik zoals koffiebekers en bestek.

Investering: € 24.740

Subsidie: € 9.896