Tandheelkundige zorg op Vlieland

Dit item is verlopen op 22-04-2018.

Toegang tot professionele tandheelkundige zorg op Vlieland draagt bij aan de leefbaarheid op het eiland. De afgelopen jaren werd deze zorg geleverd door de heer Van Halteren, die naast zijn praktijk in Assen, ook op Vlieland praktijk houdt. De heer Van Halteren heeft de gemeente op de hoogte gesteld van zijn besluit om zijn praktijk op Vlieland niet voort te zetten.

De gemeente Vlieland voelt een grote verantwoordelijkheid in het behouden van goede tandheelkundige zorg op het eiland. In de plannen voor de nieuw te bouwen zorgbuurt is daarom ruimte opgenomen voor het kunnen realiseren van een tandartsenpraktijk. De gemeente heeft hier echter geen wettelijke taken en daardoor ook weinig mogelijkheden om daadwerkelijk tandheelkundige zorg op Vlieland af te dwingen. Over de toekomstige invulling van deze zorg vindt wel goed overleg plaats met Zorgkantoor de Friesland en de heer Van Halteren.

Het realiseren van een passende en bestendige oplossing voor de tandheelkundige zorg op Vlieland vraagt echter enige tijd. Wij houden u via deze weg op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor vragen over de (behandelingen van) tandartsenpraktijk van de heer Van Halteren op Vlieland kunt u contact opnemen met de Tandartsenpraktijk Oranjebuurt in Assen: 0592 304420 of info@tandartsoranjebuurtassen.nl.