Tegemoetkoming Uitwonende Studenten

Ouders (of verzorgers) van uitwonende leerlingen tot en met 17 jaar die aan de wal studeren en wonen kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage van maximaal € 163,82 per maand.

Ook leerlingen van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs (HAVO, VWO) kunnen hiervoor zelf in aanmerking komen.

Bij een inkomen lager dan  € 37.080,70 ontvangt u de maximale toelage. Is uw inkomen iets hoger dan dit bedrag, dan neemt de tegemoetkoming met elke meerverdiende euro af.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage? Dien dan toch een aanvraag in.

Aanvragen toelage

Deze regeling wordt voor alle Waddeneilanden uitgevoerd door de gemeente Ameland. Uw aanvraag voor een toelage voor het schooljaar 2021/2022 moet vóór 1 maart 2022 bij de gemeente binnen zijn. Bij het aanvraagformulier moet ook een aantal bijlagen ingeleverd worden:

  • een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is
  • een bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven aan de onderwijsinstelling die u op het formulier heeft ingevuld
  • een inkomensverklaring van de belastingdienst van het kalenderjaar 2019 waar uw verzamelinkomen uit blijkt. U kunt deze met behulp van uw DigiD aanvragen op de website van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl

De gemeentelijke toelage kan digitaal worden aangevraagd via de volgende link: https://bit.ly/3zxNgGJ

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0519 555 555 of info@ameland.nl