Toekennen straatnaam "De Zeester"

Dit item is verlopen op 11-08-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 juli 2019 hebben besloten tot het toekennen van een straatnaam aan de nieuw aan te leggen straat op het voormalige terrein van basisschool De Zeester.

Locatie: voormalige terrein van de basisschool De Zeester, nieuw aan te leggen straat tussen Willem de Vlaminghweg en Nieuwestraat.
Toe te kennen straatnaam: De Zeester

Motivatie

Veel Vlielandse kinderen hebben op deze plek hun schooljaren doorgebracht en met het bouwen van de brede school De Jutter is de naam van De Zeester verdwenen. Om recht te doen aan de historie en iets van de school te kunnen bewaren, juist op deze plek, is de straatnaam “De Zeester’ een passende blijvende herinnering hieraan.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen het besluit. Dit kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van de vergunningen. Uw bezwaarschrift dient te voldoen aan de navolgende eisen: uw naam en adres, dagtekening, omschrijving van de vergunning waartegen u bezwaar maakt, en redenen/motivatie van uw bezwaar (bezwaargronden). Stuur het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Nadere informatie kunt u vinden op de website. U kunt ook informatie inwinnen aan het loket in het gemeentehuis.