Toekenning subsidie 2e tender IMF

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 10 initiatieven in de regio Friese Waddeneilanden. In deze tweede openstellingsperiode van 2022 gaat hier ruim 200.000 euro naar leefbaarheidsprojecten in de mienskip. Een van de gehonoreerde projecten is 'Publicatieborden Vlieland. 

In samenwerking met de gemeente plaatst de ondernemersvereniging bij de sfeer en uitstraling van het eiland passende duurzame houten publicatieborden in de openbare ruimte van Vlieland. Op de borden is ruimte voor zowel toeristische als maatschappelijke informatie.

De investering bedraagt € 15.972. De bijdrage van het IMF is € 6.477. De overige kosten worden gefinancierd door de gemeente Vlieland.

Derde subsidieronde Iepen Mienskipsfûns

Initiatiefnemers kunnen van 12 september tot 6 oktober 2022 weer IMF-subsidie aanvragen. Dit is de derde openstelling van dit jaar. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Sinds kort kunnen inwoners van de Friese Waddeneilanden ook ideeën indienen die een nieuw proces of product op het eiland brengen. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.