Toekomststoel op Vlieland

toekomststoel

Op initiatief van de gemeenteraad zelf hebben leerlingen van de eilander school De Jutter een ‘Toekomststoel’ vervaardigd die op 20 juni 2022 in de raadsvergadering aan de gemeenteraad werd aangeboden.

In de raadsvergadering van mei stelde de gemeenteraad van Vlieland de Omgevingsvisie Vlieland vast, een document waarin de gemeenteraad haar ambities, visies en beleid met betrekking tot de fysieke leefomgeving voor de toekomst vastlegt. Bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie is ook de jeugd van Vlieland betrokken, via een project op school waarbij ze hun visie op ‘Vlieland over 50 jaar’ konden presenteren.

Tijdens dezelfde raadsvergadering in mei stemde de raad ook in met een door alle fracties gezamenlijk ingediende motie om een ‘Toekomststoel” in te stellen. De stoel is vervolgens vervaardigd door leerlingen van De Jutter en in de raadsvergadering van 20 juni aan de raad aangeboden en onthuld. De stoel zal voortaan bij elke raadsvergadering in de zaal staan en staat symbool voor toekomstige generaties. De lege stoel herinnert de gemeenteraad eraan om de wereld van morgen mee te wegen in de beslissingen van vandaag en keuzes te maken voor een duurzame toekomst.

De ‘Toekomststoel’ is een idee van Jan Terlouw. Je kunt er meer over lezen op www.toekomststoel.nl.