Toelage uitwonende studenten

Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage van maximaal   €160,77 per maand.

Het betreft de leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en wonen. Ook studenten van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs (HAVO, VWO) komen hiervoor in aanmerking.

Bij een inkomen lager dan  € 36.088,27 Onderkant formulierontvangt u de maximale toelage. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag, dan neemt de tegemoetkoming met elke meerverdiende euro af.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage? Dien dan toch een aanvraag in.

Aanvragen toelage

Uw aanvraag voor een toelage voor het schooljaar 2020/2021 moet voor 1 maart 2021 bij de gemeente binnen zijn. Bij het aanvraagformulier moet ook een aantal bijlagen ingeleverd worden:

  • Een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is;
  • Een bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven aan de onderwijsinstelling die u op het formulier heeft ingevuld;
  • Een inkomens verklaring van de belastingdienst van het kalenderjaar 2018 waar uw verzamelinkomen uit blijkt. Op te vragen bij de  belastingdienst via

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring

De  gemeentelijke toelage kan hier digitaal worden aangevraagd. De regeling wordt voor ons uitgevoerd door de gemeente Ameland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0519 555 555 of info@ameland.nl