Tot € 100 retour met actie Regenton!

Draag bij aan een betere benutting van regenwater en zuinig omgaan met drinkwater.

Schoon leidingwater is voor iedereen van levensbelang. Onder Vlieland ligt een zoetwaterbel die we gebruiken voor ons schone drinkwater. Met onze zoetwaterbel moeten we zuinig omgaan zodat we ook in de toekomst voldoende schoon, eigen Vlielands drinkwater houden. Het is dus van belang om zuinig met drinkwater om te gaan en niet te gebruiken als het niet nodig is. Daarnaast kost het zuiveren van water veel geld en energie, en komt het onttrekken van grondwater op Vlieland niet ten goede aan de natuur.

De gemeente Vlieland wil om deze reden onnodig verbruik tegengaan. Samen met u! Daarom vragen wij u om mee te doen aan onze Regentonactie. Met zo’n ton kan veel regenwater nuttig worden gebruikt. Bovendien stroomt het dan niet direct in het riool, zodat het rioolstelsel minder wordt belast. Een regenton is eenvoudig te plaatsen en het kalkarme water is uitstekend geschikt om bijvoorbeeld planten mee water te geven. Als u massaal meedoet met de Regentonactie besparen we samen water én geld. Dus samen zuinig en samen duurzaam!

Gemeente Vlieland werkt aan klimaatadaptatie

Door huizenbouw en verharding van terreinen verdwijnt een steeds groter deel van de regen direct in het riool. Regenwater loopt via regenpijpen en straatkolken het riool in en vervolgt zijn weg naar de zuiveringsinstallatie. Dit is zonde omdat regenwater geen intensieve zuivering nodig heeft. Ook het riool raakt bij zware buien sneller overbelast.

Door de warme zomers van de afgelopen jaren is verdroging hoog op de agenda komen te staan. Ook op Vlieland. Het is van belang dat regenwater zoveel mogelijk in de grond wordt opgenomen. We kunnen dit bereiken door bestrating in tuinen te vervangen door groen (‘stoeptegel eruit, plantje erin”). Bijkomende voordeel is dat het afvoerriool hierdoor minder wordt belast en er daardoor minder kans is op overstromingen. Ook wordt de grondwaterstand verhoogd, wat weer goed is voor de natuur.

De gemeente Vlieland houdt bij het vervangen van riolering al volop rekening met een gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater. Vlieland is daarin koploper in de provincie Friesland. Op Vlieland stroomt relatief weinig water van daken en straten direct naar het riool. Minder water in het riool betekent ook minder kosten aan rioolpompen en minder kosten voor zuivering.

Gemeente Vlieland wil regenwater beter benutten. Wat kunt u zelf doen?

Ook als inwoner of eigenaar van een vakantiewoning op Vlieland kunt u een bijdrage leveren door het regenwater te gebruiken dat van uw dak via de regenpijp wordt afgevoerd. Door een regenton aan de regenpijp te koppelen kunt u het water benutten in de tuin, voor kamerplanten of voor wasklusjes in en om het huis. Zo bespaart u veel kostbaar drinkwater.

U betaalt namelijk niet alleen voor het gebruik van leidingwater: ook de hoogte van de gemeentelijke rioolheffing is gekoppeld aan uw drinkwatergebruik. Door te besparen op het gebruik van drinkwater kunt u dus ook besparen op uw rioolrechten!

Wanneer krijgt u de bijdrage?

De gemeente Vlieland stimuleert het gebruik van regenwater graag en geeft u daarom een bijdrage als u een regenton aanschaft en plaatst. Dit geldt zowel voor woningen met een woonfunctie als vakantiewoningen op vlieland. U kunt maximaal voor één ton per adres een bijdrage van de gemeente krijgen. De bijdrage die de gemeente geeft is 50% van de aanschafprijs van de ton inclusief toebehoren, tot een maximum van € 100,-. Kosten van het installeren komen niet voor een bijdrage in aanmerking. De actie eindigt uiterlijk 31 december 2021 of wanneer er een totaalbedrag van € 5.000,- aan bijdragen is bereikt. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De gemeente behoudt zich het recht voor om te controleren of de ton daadwerkelijk is geplaatst.

Wat moet u doen om de bijdrage te ontvangen?

U vult het formulier dat u hieronder kunt downloaden in en levert dit, samen met het betalingsbewijs van de ton (eventueel inclusief voetstuk, kraan, vulautomaat en bladvanger) in bij de balie van het gemeentehuis. Uit de bon moet blijken dat het om een regenton gaat. Alleen bonnen gedateerd vanaf 1 januari 2021 komen voor een bijdrage in aanmerking.  Op het formulier moet worden ingevuld:

• de datum van uw aanvraag

• uw naam

• het adres waar de ton is geplaatst

• (voor zover bekend) hoeveel liter water er in de ton past

• het bedrag waarop u recht heeft (de helft van de aanschafwaarde, met een maximum van € 100,-)

• uw bankrekeningnummer en tenaamstelling waarop het bedrag aan u kan worden overgemaakt.

Tonnen in vele soorten, maten en prijzen

Regentonnen zijn er in vele soorten en maten. Vanaf 50 liter tot meer dan 500 liter. Van houten tot kunststof tonnen, van klassiek tot modern. Koop uw ton vooral niet te klein want in een droge zomer kunt u al snel heel veel water gebruiken.

Voorbeelden van regentonnen:

Houten regenton, 50 - 800 liter, prijs ± € 50,- tot € 500,-

Klassieke ronde kunststof regenton, 100 - 240 liter, prijs ± € 50,- tot € 150,-

Regenzuil, 400 liter, prijs ± € 300,-

Bladvanger

Een ‘bladvanger’ aan de regenpijp boven de aansluiting op de ton scheidt bladeren en andere grove delen van het regenwater. Hiermee voorkomt u verstoppingen en vervuiling van het water in de ton.

Vulautomaat

Bij de aanschaf van een regenton doet u er goed aan er ook een vulautomaat bij te kopen. Dit is een eenvoudige aansluiting die ervoor zorgt dat de regenton niet overloopt als hij vol is. De regenton vult zich met regenwater en als de regenton vol is stroomt het regenwater automatisch weer terug naar de regenpijp.

Installeren regenton

De ‘vulautomaat’ installeert u in de regenpijp. Daarvoor moet u op de juiste hoogte een stukje uit de regenpijp zagen. De vulautomaat sluit u weer aan op de regenton.

De bladvanger komt boven de vulautomaat. Monteer de bladvanger niet hoger dan nodig is; zo is hij gemakkelijker schoon te maken.

Tips voor het gebruik van de ton:

  1. Als u een tapkraan aan de ton plaatst, doe dit dan zo laag mogelijk. Zo haalt u het maximale rendement uit uw ton.
  2. Laat een houten ton voor de winter leeglopen zodat hij niet kapotvriest. Bij een kunststof ton is dit niet nodig.
  3. Zet de ton op een verhoging, zodat u een gieter of emmer onder het kraantje kunt zetten. De verhoging moet stevig genoeg zijn om het gewicht van een volle ton te kunnen dragen.
  4. Plaats de ton zo mogelijk op een schaduwplek. Dit beperkt opwarming van het water en daarmee algengroei en zorgt dat de waterkwaliteit goed blijft.
  5. Een deksel op de ton houdt het water helder en voorkomt dat muggen of andere beestjes het water gebruiken als broed- of woonplaats.

De gemeente heeft de inhoud van deze tekst met grote zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld. De gemeente Vlieland aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze tekst.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u terecht bij Evert van de Klundert: e.vd.klundert@vlieland.nl