Trailers en aanhangers

Vorig jaar heeft de gemeente een aantal malen een opruim acties gehouden betreffende stalling trailers en aanhangers in het dorp en bedrijventerrein. Het aantal gestalde aanhangers loopt weer op, daarom een herhaalde oproep om de aanhangers weg te halen.
In de bebouwde kom en op het bedrijventerrein geldt een parkeerverbod.

Momenteel staan er op verschillende plekken weer aanhangers en trailer die er niet mogen staan. De eigenaren worden verzocht deze weg te halen. Zijn de trailers en aanhangers voor vrijdag 27 maart niet weggehaald, dan gaat de gemeente weer over tot handhaving.

De kosten voor het weghalen en stallen zijn volgens het aanwijzingsbesluit a.p.v. 2011-1 en de wegsleepverordening gemeente Vlieland artikel 4, als volgt. Eigenaren kunnen hun trailers tegen betaling van €200 weer ophalen. Na een week wordt er € 10 per dag stalling kosten extra berekend. Mocht na 4 maanden zich geen eigenaar hebben gemeld dan worden de opgebrachte trailers of aanhanger vernietigd.