Update rond coronavirus (6)

Op 23 maart heeft het kabinet verregaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Voorkomen dat veel mensen ziek worden en de zorg overbelast wordt heeft nu bij iedereen de hoogste prioriteit.

Helaas heeft dit grote gevolgen voor ondernemers en ZZP’ers maar ook voor burgers die inkomsten missen en daardoor in de financiële problemen komen. Naast de zorgen over de gezondheid van familie en bekenden brengt dit ook nog eens financiële zorgen met zich mee.

Het college van B&W heeft daarom besloten de volgende maatregelen te nemen met de intentie iedereen maximaal te ondersteunen en de ergste financiële klappen op te vangen.

Belastingen, de administratie hiervoor wordt voor ons uitgevoerd door de gemeente Leeuwarden

  1. De volledige invordering voor reeds opgelegde aanslagen stop te zetten tot 1 juli 2020. Dit betekent dat er geen aanmaningen en dwangbevelen zullen worden verstuurd. Dit geldt voor zowel ondernemers als inwoners.
  2. De gemeente verstuurt de komende tijd geen nieuwe aanslagen aan ondernemers, dit wordt opgeschort tot 1 juli 2020.
  3. De lopende automatische incasso’s blijven doorlopen volgens planning. Men kan de incasso eventueel zelf storneren. Het resterende bedrag wordt dan verdeeld over de nog resterende termijnen. Een incasso machtiging intrekken kan natuurlijk ook, maar denkt u er dan aan dat u in de toekomst eventueel weer een nieuwe machtiging moet afgeven wanneer u dit wenst.
  4. Per 1 juli zal de situatie opnieuw beoordeeld worden.
  5. Als de invordering weer van start gaat kunt u het openstaande bedrag in één keer betalen of in de nog resterende termijnen. Als dit niet mogelijk is moet u op dat moment een betalingsregeling aanvragen.
  6. ZZP’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het BBZ (besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Indien zij op grond van het BBZ in aanmerking komen voor een (tijdelijke) BBZ-uitkering dan kan direct kwijtschelding voor de gemeentelijke heffingen worden verstrekt. Een aanvraag BBZ indienen kan via www.bureauzelfstandigenfriesland.nl.

Voor vragen over deze regeling kunt u mailen naar: belastingen@leeuwarden.nl

Invordering leges en overige facturen door de gemeente Vlieland zelf

  1. De volledige invordering voor reeds opgelegde aanslagen/facturen stop te zetten tot 1 juli 2020. Wij zullen dus voorlopig geen aanmaningen en dwangbevelen versturen. Dit geldt voor zowel ondernemers als burgers.
  2. Bij nieuwe aanvragen zullen wij wel facturen maken maar schorten daarvoor ook de invordering op tot 1 juli 2020.
  3. Per 1 juli wordt de situatie opnieuw beoordeeld.
  4. Als de invordering weer van start gaat kan men het openstaande bedrag in één keer betalen. Als dit niet mogelijk is moet men op dat moment een betalingsregeling aanvragen.

Voor vragen over deze regeling kunt u mailen naar: i.horn@vlieland.nl

Door deze maatregelen is het voorlopig niet nodig om uitstel van betaling aan te vragen. In principe krijgt iedereen hiermee voorlopig uitstel van betaling tot 1 juli 2020. Wij willen u echter verzoeken en adviseren uw facturen en aanslagen normaal te betalen wanneer u niet financieel getroffen bent door de maatregelen rond het corona-virus. Laat in dat geval uw eventuele automatische incasso machtiging ook zeker doorlopen. Hierdoor zal uw aanslag afgeschreven worden in 8 termijnen en worden uw lasten gelijkmatig verdeeld.