Update rond coronavirus

UPDATE NR 4 VRIJDAG 20 MAART 2020

Donderdag 19 maart is er geen update verschenen omdat er niet voor Vlieland specifiek nieuws te melden was. Vanaf nu publiceren we niet dagelijks een update maar alleen als er nieuws te melden is.

Wijziging afvalinzameling

Vanwege een veel geringer aanbod van (bedrijfs-)afval worden de tijden waarop het afval wordt ingezameld vooralsnog gewijzigd en geconcentreerd op één dag, namelijk op de donderdag. Mocht u buiten het dorp wonen dan kan het zijn dat uw afvalcontainer pas de volgende ochtend geleegd wordt.

Beperkte dienstregeling Rederij Doeksen vanaf 21 maart
Vanwege de met zeker 85% teruggelopen vervoersvraag vaart Rederij Doeksen vanaf zaterdag 21 maart een beperkte basisdienstregeling van twee retourafvaarten per dag. 
De maatregel is in elk geval van kracht tot 6 april a.s., maar kan worden verlengd als de actualiteit daarom vraagt.

Maandag tot en met zaterdag:
Vlieland – Harlingen  06.55 uur, 15.45 uur

Harlingen – Vlieland  09.00 uur, 18.00 uur

Zondag
Vlieland – Harlingen 09.45 uur, 15.45 uur

Harlingen – Vlieland  12.00 uur, 18.00 uur

Oproep aan ouders van pubers, tieners en jongeren zelf
De wereldwijde corona-crisis vraag veel van iedereen en heeft tot gevolg dat iedereen veel minder bewegingsvrijheid heeft. Dit geldt ook voor pubers, tieners en jonge volwassenen, die nu ook allemaal thuis zitten en enorm beperkt zijn in hun sociale contacten. Het is een groep voor wie het virus tot nu toe niet heel gevaarlijk lijkt, maar die wel een rol kan spelen in de verspreiding ervan en dat proberen we nu juist met elkaar te voorkomen.

Daarom doen we een beroep op ouders van pubers en tieners en aan alle jongeren op Vlieland om ervoor te zorgen dat ook zij zich houden aan de oproep om afstand van elkaar te houden. Ga niet, nu jullie niet naar de Vliering, Flidunen of het café kunnen, onderling zelf feestjes organiseren. Laten we hopen dat, hoe beter iedereen zich aan de regels houdt, hoe korter deze situatie duurt.

Over kinderen in de basisschoolleeftijd zegt het RIVM dat uit de gegevens die nu bekend zijn, kinderen weinig bij lijken te dragen aan de verspreiding van het coronavirus. Kinderen kunnen prima met anderen spelen als ze géén klachten hebben zoals koorts, verkoudheidsklachten of hoest. Maar vermijd grote groepen.

Zorgcentrum
Conform de maatregelen van de overheid is Zorgcentrum De Uiterton gesloten. Alleen het zorgpersoneel heeft nog toegang, de bewoners mogen geen bezoek ontvangen en ze mogen zelf ook niet het gebouw uit.
De route naar de oostvleugel van de Uiterton met de aanleunwoningen waar mensen zelfstandig wonen is nog wel toegankelijk.

Covid-19 op Vlieland?
Voor zover nu bekend is is er op Vlieland nog geen patiënt met Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Mocht hier verandering in komen dan zal de gemeente dit zo snel mogelijk communiceren.

Disclaimer
De informatie in dit nieuwsbericht kan inmiddels achterhaald zijn door actuele ontwikkelingen.