Vaccinatie bewoners Friese Wadden op eilanden zelf

De GGD verwacht dat het vaccineren per eiland een dag tot enkele dagen vergt. Enkele weken later volgt op dezelfde manier de tweede ronde. GGD Fryslân gaat de komende periode vaker naar de eilanden om uiteindelijk iedereen die ouder is dan 18 te vaccineren. Dat de eilanders hiervoor niet naar de wal hoeven, was waar ze zelf om hebben gevraagd.

Momenteel treffen de betrokken partijen de voorbereidingen voor het vaccineren: het uitnodigen van de eilanders, de keuze voor de locaties en de planning. Zodra hierover meer bekend is, meldt GGD Fryslân dit. De huisartsen zijn hiervoor niet het aanspreekpunt. De eilanders krijgen via de GGD het Biotech/Pfizer-vaccin. De 85-plussers die een uitnodiging van het RIVM krijgen om zich aan de wal te laten prikken, kunnen die brief negeren.