Verbeteragenda gemeente Vlieland

In december 2021 is er een enquête gehouden onder de inwoners van Vlieland, een 'Quick Scan Lokale Democratie'. Ook is de enquête ingevuld door raadsleden, ambtenaren en burgemeester en wethouders. 

Naar aanleiding van de enquête en het rapport heeft een begeleidingscommissie, bestaande uit drie inwoners, vier raadsleden, vier ambtenaren, de burgemeester en de griffier, de volgende verbeteracties opgesteld waar we het komende jaar mee aan de slag gaan:

1.   Communicatie verbeteren door duidelijk en begrijpelijk taalgebruik.

2.   Burgerparticipatie verbeteren door het opzetten van een digitaal platform.

3.   Contact tussen de gemeenteraad en de inwoners verbeteren.

4.   Ondersteuning van maatschappelijke initiatieven verbeteren.

5.   Interne samenwerking tussen Raad-College-Ambtenaren verbeteren.

In de verbeteragenda kunt u lezen hoe we dat gaan doen. De verbeteragenda zal in de raadsvergadering van 28 februari a.s. door de raad besproken en vastgesteld worden.