Verslag bezoek CdK Arno Brok en gedeputeerde Avine Fokkens

Op vrijdag 1 mei bracht de Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân de heer Arno Brok samen met gedeputeerde mevrouw Avine Fokkens een bezoek aan de gemeente Vlieland. Ze brachten dit bezoek om zich verder te verdiepen in de gevolgen van de coronacrisis op Vlieland.

In het ochtendprogramma is hierover van gedachten gewisseld met het college van burgemeester en wethouders. Hier is aangegeven dat dit een volkomen nieuwe problematiek is voor Vlieland. Het virus komt op het meest ongeschikte moment, juist nu het seizoen weer van start zou moeten gaan. De ondernemers hebben het nu erg zwaar en overheidssteun is dan ook zeer nadrukkelijk gewenst. Ook is aangegeven dat de gemeente veel inkomsten misloopt doordat er minder toeristenbelasting kan worden geïnd.

De gemeente Vlieland werkt samen met de ondernemers aan het opstellen van een plan voor de 1,5 meter economie. Daarbij is het ook van belang te zorgen voor voldoende draagvlak onder alle inwoners, immers de gezondheid moet niet in het gedrang komen. Vanuit deze spagaat moeten belangrijke beslissingen worden genomen.

Na de lunch is een korte fietstocht gemaakt en is de delegatie “op bezoek” geweest bij De Uiterton. Dit gebeurde vanaf het plein bij de ingang terwijl de bewoners op het balkon stonden. De Commissaris heeft via een megafoon de bewoners toegesproken.

Vervolgens ging het gezelschap naar De Jutter, waar zij samen met het college en een delegatie van de ondernemers hebben gesproken over de gevolgen van de coronamaatregelen voor Vlieland. De ondernemers gaven aan wel veel kosten te hebben terwijl daar nu geen inkomsten tegenover staan. Ze hebben behoefte aan een stip op de horizon, een routekaart zodat ze weten wanneer er weer meer mogelijk is en onder welke voorwaarden dat dan mogelijk is, zodat ze nu de juiste voorbereidingen kunnen treffen. Ook is gesproken over de beperkingen van de veerdienst, met de huidige coronamaatregelen. 

Vanuit de Provincie is al een brandbrief naar Den Haag gestuurd waarin specifiek aandacht is gevraagd voor de situatie op de Waddeneilanden, waar de economie (bijna) volledig afhankelijk is van het toerisme. De Provincie houdt wat dat betreft de druk op de ketel.

Na dit gesprek heeft het gezelschap nog een bezoek afgelegd aan twee ondernemers om te zien hoe zij zich voorbereiden op de 1,5 meter economie. Het college kijkt terug op een zeer geslaagd bezoek.