Voorlichtingsavond over Boswijk 10 oktober in Badhotel Bruin

Dit item is verlopen op 11-10-2019.

De voorbereiding van het plan Boswijk is in een cruciale fase beland. Op 14 oktober is het plan voor Boswijk geagendeerd ter bespreking in de raadsvergadering. Als de raad de voorstellen positief beoordeelt, is het de bedoeling om het onderwerp op 28 oktober voor besluitvorming te agenderen.

Voor die tijd willen we alle betrokkenen over de nu voorliggende plannen informeren.

Daarom is er op 10 oktober een voorlichtings-bijeenkomst. ’s Middags voor de meest direct betrokkenen: personeel en bewoners. ’s Avonds is er een openbare bijeenkomst waarbij iedereen welkom is. Deze wordt gehouden in Badhotel Bruin en begint om 20.00. U bent ’s avonds van harte welkom!