Voorontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland Boslaan 1-27’

Dit item is verlopen op 22-11-2019.

Het college van B&W van de gemeente Vlieland heeft in zijn vergadering van 24 september 2019 besloten in te stemmen met voorontwerp bestemmingsplan ‘Oost Vlieland Boslaan 1 – 27’ en dit vrij te geven voor de inspraak en het overleg.

U kunt het conceptontwerp bestemmingsplan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak. Het plan is digitaal beschikbaar via de onderstaande link.

BP Oost-Vlieland