Welkom Badgast

In nauw overleg is en wordt er door de gemeente Vlieland, Staatsbosbeheer, Ondernemersvereniging Vlieland (OVV), Toeristische Platform Vlieland (TPV) en VVV Vlieland  gezocht naar oplossingen voor de knelpunten die de komst van (meer) toeristen naar het eiland teweeg kunnen brengen. Te denken valt dan aan het in banen leiden van voetgangersstromen en bijvoorbeeld andere opstellingen van terrassen. Om iedereen op de regels te wijzen die ook op Vlieland gelden wordt de bijgevoegde flyer (zowel als print als digitaal) verspreid.

De boodschap aan onze gasten is “welkom in ons midden! We zijn blij dat je er bent. Maar houd je alsjeblieft ook hier aan de regels.”