Welzijnsfunctie Uiterton tijdelijk elders ondergebracht

Het kan niemand zijn ontgaan dat de Uiterton bijna leeg is. Afgelopen donderdag zijn als het goed is de bewoners naar de zorgvilla verhuisd en in de afgelopen tijd zijn ook alle bewoners van de lage vleugel naar een tijdelijke of permanente woning elders verhuisd.

Totdat het welzijnsgebouw in de Boswijk klaar is, zijn ook de welzijnsfuncties tijdelijk elders ondergebracht. De praktijk voor fysiotherapie en medische voetzorg is tijdelijk gehuisvest in de oude bibliotheek, Dorpsstraat 152, evenals de begrafeniscommissie.

De kapper werkt aan een tijdelijke voorziening bij huis, al zal die door corona nog niet direct operationeel kunnen zijn. Een oplossing voor de uitleen van hulpmiddelen lijkt bijna rond.
Het biljart komt tijdelijk in De Jutter, de piano staat voorlopig in het gemeentehuis.
Wanneer de (corona-) situatie het weer toelaat komt er een samenwerking tussen De Jutter en de KwadrantGroep voor welzijnsactiviteiten.

De Ambulancezorg heeft tijdelijke huisvesting gevonden in de appartementen van de Wilgenhof aan de Willem de Vlaminghweg en in de brandweerkazerne, totdat de verbouwing van de hangar bij de helihaven is gerealiseerd. UMCG ambulancezorg gaat de hangar binnenkort stevig verbouwen, zodat hier de beide ambulances en beide GGB-voertuigen en materialen kunnen worden gestald. Tevens worden de bestaande personeels-accommodaties verbouwd en uitgebreid zodat de dienstdoende bemanning van de ambulance daar kan verblijven en de vrijwilligers van de SIGMA-leden er een onderkomen krijgen.

Behalve de ambulancezorg is het de bedoeling dat alle andere welzijnsfuncties over krap anderhalf jaar terugkeren naar de Boswijk, in het nieuwe welzijnsgebouw. 
Op 1 februari worden de sleutels van de Uiterton overgedragen aan de aannemer, die het terrein in gereedheid zal brengen voor de volgende fase: de sloop.