Werkzaamheden Duinwijck Gasvrij

Deze week wordt de bouw hervat van het tweede buffer van het warmtesysteem van Duinwijck. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot in de week van 7 februari.

Deze werkzaamheden maken het noodzakelijk dat er grondwater wordt gespuid achter de Vliehorst en in de kom tussen Duinwijck en de Willem de Vlaminghweg.

Dat betekent mogelijk dat het voetpad tussen Duinwijck (de Blinkerd) en de Willem de Vlaminghweg onder water zal komen te staan en tijdelijk wordt afgesloten.

We houden u via deze website en de sociale mediakanalen van de gemeente op de hoogte.