wet- en regelgeving rond drone-gebruik in Nederland

logo

Drones zijn op afstand bestuurde, onbemande vliegtuigen of helikopters. De populariteit van drones groeit snel. De overheid wil ongelukken met drones zo veel mogelijk voorkomen. Zowel in de lucht als op de grond. Voor een bestuurder van een drone gelden daarom de volgende regels (Regeling modelvliegen (21/9/2015):

  • U moet uw drone altijd kunnen zien.
  • U mag niet binnen de bebouwde kom vliegen
  • U blijft onder de 120 meter;
  • Houd gedurende de hele vlucht je drone in het zicht
  • Vlieg alleen overdag en met goed zicht op de omgeving
  • Vermijd mensen en dieren
  • Vlieg niet boven steden, dorpen, spoorlijnen, wegen en havens
  • Stijg niet op in de buurt van vliegvelden.

Voor meer informatie over vliegen met drones (particulier of zakelijk)  zie www.rijksoverheid.nl.