Wijziging afvalinzameling

Dit item is verlopen op 05-04-2020.

Door de huidige coronacrisis en de maatregelen die daaruit voortkomen, worden de tijden waarop het afval wordt ingezameld gewijzigd. Nu de horecagelegenheden gesloten zijn is het aanbod van bedrijfsafval veel kleiner geworden. Ook willen wij onze medewerkers zo goed mogelijk beschermen en zo weinig mogelijk bloot stellen aan mogelijke besmetting.

De inzameling van al het afval wordt daarom geconcentreerd op één dag, namelijk op de donderdag. Zolang de maatregelen van regeringswege van kracht blijven blijft dit zo. Mocht u buiten het dorp wonen dan kan het zijn dat uw afvalemmer pas de volgende ochtend geleegd wordt. 
Het kantoor van de gemeentewerf is voor publiek gesloten.
De opzichter is wel telefonisch bereikbaar: (06) 5134 9316.