Woning voor personeel van de Jutter

Dit item is verlopen op 29-11-2020.

WoonFriesland, de Jutter en de gemeente Vlieland hebben de handen ineen geslagen om een oplossing te zoeken voor de huisvesting van onderwijzend personeel van de Jutter. De docenten van de Jutter verblijven momenteel in de Uiterton en in hotels. Dit is voor de continuïteit van het docententeam en daarmee de school geen wenselijke situatie.

WoonFriesland heeft daarom aangegeven te willen meewerken aan de toewijzing van een woning aan de Stichting OOV. Een woning waar de docenten een thuissituatie kunnen creëren en waar ze een plek hebben om na schooltijd bij elkaar te kunnen komen om te werken en te recreëren. Ook financieel is dit voor de school een grote besparing op de verblijfkosten van de medewerkers.

De woning die WoonFriesland beschikbaar heeft is een gezinswoning aan het Vorkduin. Er zullen maximaal zeven docenten gebruik maken van deze woning. Het onderhoud van de tuin en de schoonmaak in het huis zullen worden uitbesteed aan een externe partij zodat de netheid en uitstraling van de woning geborgd blijft.

Het is niet gebruikelijk dat een woning op deze manier buiten de “normale” procedure om wordt toegewezen. In het verleden kregen docenten op het eiland vaak een (bijna) fulltime betrekking. Ze verhuisden dan naar Vlieland en kregen een woning toegewezen. De omvang van betrekkingen, in met name het voortgezet onderwijs, is inmiddels dermate klein dat het niet meer mogelijk is docenten aan te trekken voor een fulltime betrekking.