Workshop “Projectplannen schrijven en Crowdfunding”

Dit item is verlopen op 19-09-2017.

Via het Iepen Mienskips Fûns hebben al veel stichtingen en verenigingen op Vlieland steun ontvangen voor plannen die de leefbaarheid op uw eiland versterken.
Ongetwijfeld leven er nog veel meer ideeën. Sommige mensen vinden het echter lastig om hun idee om te zetten in een plan met begroting en dekking. Herkent u zichzelf daarin?
Dan nodigt Streekwerk Waddeneilanden u uit om deel te nemen aan de workshop “Projectplannen schrijven en Crowdfunding”. 

U krijgt informatie en tips om een goed projectplan te schrijven waarmee u subsidies en fondsen kunt aanvragen. Ook wordt u uitgelegd wat “crowdfunding” precies is en hoe u dat kunt inzetten voor het realiseren van een project.

Deze workshop wordt gehouden op woensdag 20 september a.s. op Vlieland, vanaf 14.30 uur – 21.00 uur. Deelname en diner zijn gratis.
U kunt zich aanmelden vóór maandag 18 september a.s. via m.verduijn@fryslan.frl. Wacht niet te lang, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bij een overschrijding van het deelnemersaantal zullen wij zoveel mogelijk verschillende stichtingen en verenigingen in de gelegenheid stellen deel te nemen. Na aanmelding ontvangt u het programma. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martien Verduijn , telefoon 058 – 292 5593 of u kunt mailen naar m.verduijn@fryslan.frl.