Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

 • Direct regelen Vlieland

  De gemeente Vlieland  heeft  het heffen en invorderen van bijna al haar  belastingen uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden. Hierdoor vermindert de kwetsbaarheid die het gevolg is van de geringe schaalgrootte van de gemeente. Bovendien ontstaat zo in de regio een samenwerkingsvorm met een robuuste omvang die deze gespecialiseerde en (wet-)technisch gecompliceerde werksoort op een kwalitatief goed niveau uitvoert.

  Het betekent wel dat u met uw vragen over de belastingaanslag niet meer bij de gemeente Vlieland terecht kunt.  Vragen over uw belastingaanslag kunt u stellen via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leeuwarden: 14058. Ook kunt u uw vragen per mail stellen op het adres: beIastingen@vlieland.nl.

  De gemeente Vlieland heeft bovendien een digitale belastingbalie. U kunt zelf uw belastinggegevens inzien en een aantal van uw belastingzaken regelen. Om gebruik te kunnen maken van de digitale belastingbalie moet u wel beschikken over een DigiD-code.  

  digitale belastingbalie

 • Wat moet ik doen?

  Als u de gemeentelijke belastingen en heffingen niet kunt betalen, vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belastingen en heffingen of een deel daarvan.

 • Wat heb ik nodig?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden