Belastingen en heffingen, teruggave

 • Wat is het?

  Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terug, bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

 • Direct regelen Vlieland

  De gemeente Vlieland  heeft  het heffen en invorderen van bijna al haar  belastingen uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden. Hierdoor vermindert de kwetsbaarheid die het gevolg is van de geringe schaalgrootte van de gemeente. Bovendien ontstaat zo in de regio een samenwerkingsvorm met een robuuste omvang die deze gespecialiseerde en (wet-)technisch gecompliceerde werksoort op een kwalitatief goed niveau uitvoert.

  Het betekent wel dat u met uw vragen over de belastingaanslag niet meer bij de gemeente Vlieland terecht kunt.  Vragen over uw belastingaanslag kunt u stellen via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leeuwarden: 14058. Ook kunt u uw vragen per mail stellen op het adres: beIastingen@vlieland.nl.

  De gemeente Vlieland heeft bovendien een digitale belastingbalie. U kunt zelf uw belastinggegevens inzien en een aantal van uw belastingzaken regelen. Om gebruik te kunnen maken van de digitale belastingbalie moet u wel beschikken over een DigiD-code.  

  digitale belastingbalie

 • Hoe werkt het?

  Vertrek uit gemeente

  Als u in een andere gemeente gaat wonen, kunt u teruggave krijgen van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel de hondenbelasting. In de nieuwe gemeente gaat u deze weer betalen.

  Verhuizen binnen gemeente

  Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u meestal geen teruggave. Als u naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuist of bij iemand anders gaat inwonen, kunt u soms toch teruggave krijgen.