Bouwen en vebouwen

Afspraak maken
 • Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).
  Deze wet bepaalt:

  de taken en bevoegdheden van de…

  Lees meer
 • Centraal stembureau stelt kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen

  Op vrijdag 9 februari 2018 om 16.00 uur, is het centraal stembureau in een openbare zitting bijeengekomen. Tijdens deze…

  Lees meer
 • Ter inzagelegging Proces Verbaal I4
  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing van de raad van de gemeente Vlieland maakt, ingevolge artikel I 1,…

  Lees meer
Meer nieuws