Bouwen en vebouwen

Afspraak maken
  • Van 12 tot 25 april zal Liander werkzaamheden uitvoeren op Vlieland. Dit om een oplossing te creëren voor de mogelijkheid dat wanneer er zich een storing aan de Wadkabel voordoet, waardoor…

    Lees meer
  • In een brief van 4 april aan de voorzitters van de Veiligheidsregio’s Fryslân en Noord Holland hebben de burgemeesters van de vijf Waddeneilanden gepleit voor het zo spoedig mogelijk…

    Lees meer
  • Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft ingestemd met de benoeming van Michiel Schrier als burgemeester van Vlieland. Het Koninklijk Besluit is getekend…

    Lees meer
Meer nieuws