Bouwen en vebouwen

Afspraak maken
  • Het klantenpanel en de Raad van advies van Vlieland horen graag uw mening over de veerdienst tussen Vlieland en Harlingen, zoals deze verzorgd wordt door Rederij Doeksen. Twee keer per jaar…

    Lees meer
  • Op de locatie van de voormalige basisschool ‘De Zeester’ worden momenteel 19 sociale huurwoningen gebouwd door WoonFriesland. Conform de afspraken met WoonFriesland draagt de gemeente…

    Lees meer
  • Overeenkomstig artikel 3.8.1. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland - Boslaan…

    Lees meer
Meer nieuws