Stemmen

Stemmen

Op (14, 15 en) 16 maart 2022 kunt u stemmen voor de leden van de gemeenteraad Vlieland.

Wie mag er stemmen?

U mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing als u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
  • op de peildatum kiesgerechtigdheid (31 januari 2022) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Vlieland;

Dit geldt voor Nederlanders, EU-burgers en niet-EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven; het hebben van de Nederlandse nationaliteit is dus geen voorwaarde voor het mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Dit heeft u nodig om te kunnen stemmen

Uw identiteitsbewijs en stempas heeft u nodig om te mogen stemmen. Neem deze daarom mee naar het stembureau.

Op de dag van de verkiezingen mag uw identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Vervroegd stemmen

U kunt op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart 2022, in het stembureau, eerder uw stem uit te brengen. Het stembureau is tijdens verkiezingsdagen geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Coronamaatregelen

In het stemlokaal bent u verplicht een mondkapje te dragen. Volg de in het stemlokaal geldende regels over afstand en hygiëne op. Wilt u de regels voor het betreden van het stemlokaal niet opvolgen, dan kan u de toegang worden ontzegd of wordt u verzocht het stemlokaal te verlaten. U hebt dan niet gestemd.

Stembureauleden

Er zijn genoeg stembureauleden voor de gemeenteraadsverkiezing. U kunt zich daarom niet aanmelden.