Informatie coronavirus voor toeristen

Veelgestelde vragen van toeristen over het coronavirus

Kan ik (als toerist) nog naar Vlieland komen?
De burgemeesters van de Waddeneilanden roepen iedereen op de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. Er is geen verbod op het reizen naar de eilanden.

Waarom kan dat niet? Ik ben toch gezond?
Op de eilanden houden we ons serieus aan de ingrijpende maatregelen die door de Nederlandse regering zijn afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Als er ziektegevallen gemeld zouden worden, worden de medische voorzieningen op de eilanden extra zwaar belast. Bovendien is de capaciteit van de veerdienst drastisch beperkt  en wordt het samen reizen op de boot afgeraden. De omstandigheden zijn nu niet gunstig voor een aangenaam verblijf. Alle horeca, musea en zwembad zijn gesloten  en activiteiten zijn stilgelegd.

En jullie gastvrijheid dan?
Onze gasten zijn onder normale omstandigheden altijd van harte welkom. Maar in deze bijzondere periode is dat lastiger. De eilanders roepen bij monde van de burgemeesters toeristen op om de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit doen wij om risico’s voor eilanders en gasten zoveel mogelijk te beperken.

Hebben de Waddenburgemeesters toeristen verboden om naar de eilanden te komen?
Nee. Op 17 maart 2020 hebben de eilandburgemeesters in gezamenlijkheid een oproep gedaan aan potentiële gasten van de Waddeneilanden. Deze oproep is in lijn met de landelijke maatregelen zoals bijvoorbeeld de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en het negatieve reisadvies voor het buitenland. 

Waarom hebben de burgemeesters deze oproep dan zo expliciet verwoord?
Deze oproep is gedaan om de zorgen die leven op de eilanden te delen en de eilandspecifieke situatie te benadrukken. Veel inwoners van  Vlieland zijn bezorgd over de verspreiding van het virus.  Op Vlieland zijn de toeristische voorzieningen veelal gesloten en moeten de beperkte medische voorzieningen niet op de proef gesteld worden. Met de oproep hebben de burgemeesters aandacht gevraagd voor deze bijzondere omstandigheden en een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van mensen die naar Vlieland willen komen om vakantie te vieren.

Gaat de oproep van de burgemeesters niet verder dan het de maatregelen van de Rijksoverheid?
Nee. Met deze oproep is op geen enkele manier een bevel gegeven, een aanvullende maatregel ingesteld of een verbod uitgevaardigd. Dit is alleen een advies aan potentiële gasten. Het besluit van mensen om wel of niet naar Vlieland te reizen blijft hiermee een eigen keuze. Ook het besluit van hotels of appartementenverhuurders om de deuren te sluiten is een eigen keuze.

Als de gemeente oproept om niet te komen, moet de gemeente toch ook betalen?
Gelet op de bijzondere omstandigheden en in lijn met het landelijke advies om het reizen te beperken, hebben de Waddenburgemeesters geadviseerd om niet onnodig naar de eilanden te reizen. Dit advies geldt voor iedereen. Als een huurder of verhuurder vervolgens besluit om een geboekt verblijf te annuleren, ontstaat een situatie waar beide partijen in onderling overleg een oplossing moeten vinden voor de kosten. Soms is de overeenkomst tussen huurder en verhuurder beschermd door een garantieregeling, maar soms kiezen partijen ervoor om zonder garantieregeling te werken. In dat laatste geval zullen zij zelf een oplossing moeten zoeken voor de ontstane schade.

Waar kan ik terecht met vragen over het coronavirus?
Voor vragen over het coronavirus kunt u bellen met:

·         0800-1351 (landelijk informatienummer corona)

·         088-2299333 (voor specifieke vragen over uw gezondheid)

Algemene en actuele informatie van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD Fryslân vindt u op de volgende websites:

·         Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/coronavirus

·         RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

·         GGD Fryslân: www.ggdfryslan.nl/corona