Locaties

Als u besluit om op Vlieland te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, heeft u de keus aan een grote variëteit van locaties.
Vanzelfsprekend in de raadszaal van het gemeentehuis maar ook in het oude raadhuis van de gemeente Vlieland.
Daarnaast heeft de gemeenteraad de afgelopen jaren een aantal bijzondere locaties als “huis der gemeente” aangewezen zoals het Drenkelingenhuisje op de Vliehors, de Nicolaaskerk, het Armhuis, Podium Vlieland en de Vuurtoren.
In november 2012 heeft de raad de bevoegdheid om locaties aan te wijzen overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Gelijktijdig is besloten om het mogelijk te maken mensen zelf een locatie uit te laten kiezen. Daarmee is tevens een voltrekking op bijvoorbeeld schepen of in de open lucht op het strand mogelijk geworden.
Als het gaat om een plaats waar nog niet eerder een huwelijk is voltrokken, zal het college eerst een aanwijzingsbesluit moeten nemen om de door u uitgekozen plek aan te wijzen als (tijdelijke) locatie.

Informatie over het aanwijzen van (tijdelijke) locaties, een overzicht en de voorwaarden waar daarbij aan moet worden voldaan, kunt u krijgen bij onze medewerkers van afdeling burgerzaken.

Belangrijke mededeling met betrekking tot trouwlocatie het Armhuis
Het is tot nader orde niet mogelijk een reservering te maken voor het Armhuis.